Reklamacje_new

 

Reklamacje prosimy kierować pisemnie za pomocą formularza reklamacji dostępnego na stronie (kliknij tutaj w celu przejścia do formularza).

Klienci posiadający konto w naszym sklepie mogą składać reklamacje także przez system online. 
W tym celu należy zalogować się do panelu klienta, przejść do zakładki "Zamówienie zakończone", a po wybraniu zamówienia, którego dotyczy reklamacja, wybrać opcję "Zareklamuj" i uzupełnić formularz reklamacyjny.

Na zgłoszenie reklamacji mają Państwo 14 dni, licząc od dnia otrzymania towaru. 
Reklamacje przyjmowane są w dni robocze w godzinach pracy biura obsługi klienta.

Państwa reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie (dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć w 3 dni robocze), jednak nie póżniej niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia. 

W celu rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego może zaistnieć konieczność odesłania przez Państwa całości bądź części nakładu zrealizowanego zamówienia. W przypadku gdy potrzebna będzie dodatkowa dokumentacja lub wyjaśnienia z Państwa strony, niezwłocznie wyślemy informację drogową mailową na adres podany w formularzu. Prosimy o odsyłanie uzupełniającej dokumentacji maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania e-maila. Po przekroczeiu tego czasu postępowanie reklamacyjne może zostać zakończone, a reklamacja uznana za odrzuconą.

Dodatkowe informacje:
Podstawą do reklamacji nie może być różnica kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze, ponieważ sposób wyświetlania kolorów nie jest adekwatny do druku wykonywanego w przestrzeni barwnej CMYK.

W przypadku druku tego samego projektu na różnych maszynach kolorystyka wydruku może się różnić. 

Różnice kolorystyczne mogą wystąpić też przy ponownym dodruku tego samego projektu w odstępie czasowym.

Uszlachetnienie wydruku przez foliowanie lub lakierowanie UV może powodować zmianę kolorystyki, dlatego różnice wynikające z tego powodu nie mogą być podstawą do złożenia reklamacji.

Dopuszczalne są następujące odchylenia, wynikające z procesu produkcji i specyfikacji maszyn:

 a) przy cięciu na gilotynie, ploterze: odchylenia od formatu +/- 1 mm

 b) przy falcowaniu i bigowaniu: odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania +/- 1 mm

 c) przy perforacji: odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania +/- 1 mm

 d) różnic ilościowych dostarczonego Klientowi produktu - nie przekraczające +/- 5% zamówionego nakładu

 e) przy lakierowaniu UV wybiórczym - pasowanie rysunku i warstwy lakieru: +/- 0,5 mm

 f) przy sleekingu: pasowanie grafiki i elementów uszlachetnianych +/- 1 mm

Reklamacje rozpatrujemy w oparciu o zachowane w archiwum wydruki. Ponieważ nie przetrzymujemy
wszystkich drukowanych prac, w przypadku braku zachowanych próbek lub niejednoznacznych reklamacji może zaistnieć konieczność zwrotu całości lub części nakładu. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie - koszt przesłania zwrotu ponosi Drukarnia.

Reklamacje dotyczące uszkodzonych przesyłek kurierskich rozpatrywane są po przesłaniu protokołu szkody sporządzonego przy odbiorze przesyłki. Brak protokołu szkody może skutkować odrzuceniem reklamacji.

Maksymalny kwota rekompensaty za reklamowane zlecenie nie może przekroczyć 100% jego wartości.

Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania osób trzecich (np. instytucji finansowych, firm kurierskich i związane z tym opóźnienia), odpowiadmy wyłącznie za swoje działania i zaniechania.