Reklamacje

Reklamacje związane z otrzymanym towarem lub realizacją zamówienia prosimy kierować na adres e-mail biuro@drukexpress.pl. Klienci posiadający konto w naszej drukarni reklamacje mogą także składać poprzez system online. W tym celu należy zalogować się do panelu klienta, przejść do zakładki „Zamówienia zakończone”, a po wybraniu zamówienia, którego dotyczy reklamacja, wybrać opcję „Zareklamuj”. Proszę pamietać, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawrzeć opis zaistaniełego problemu.

Na zgłoszenie reklamacji mają Państwo 14 dni, licząc od dnia otrzymania towaru.

Państwa reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia.