Preflight - procesy sprawdzania

Wskazówki dotyczące obsługiwanych plików oraz procedury w automatycznym sprawdzaniu  Preflight.

Drukarnia oferuje obsługę plików projektowych w różnych formatach, aby zapewnić wszechstronne możliwości dla klientów. Poniżej znajdziesz informacje dotyczące akceptowanych formatów oraz specyfikacje, a także procedury weryfikacji automatycznego Preflightu.

1. Statusy sprawdzania:

 • Brak błędów - plik zostaje automatycznie zaakceptowany przez Preflight.
 • Ostrzeżenia - status pliku pozostaje do decyzji klienta. Klient ma możliwość zaakceptowania pliku na własną odpowiedzialność pomimo ostrzeżeń lub odrzucenia go. W przypadku odrzucenia, plik należy usunąć i wgrać poprawiony, po czym ponownie uruchomić sprawdzanie. Klient akceptując plik pomimo ostrzeżeń tym samym oświadcza, że zapoznał się z wynikami sprawdzania oraz pobrał wyjściowy plik PDF po sprawdzeniu i poprawkach oraz zapoznał się z nim i nie zgłasza uwag.
 • Błędy - plik zostaje automatycznie odrzucony przez Preflight. Plik należy usunąć i wgrać poprawiony, po czym ponownie uruchomić sprawdzanie. Pliku odrzucego przez Preflight nie można zaakceptować na własne życzenie pomimo błędów.

2. Akceptowane Formaty Plików przez Preflight:

 • Mapy bitowe (.jpg, .tiff, .bmp, .jpeg) - pliki wgrane do zlecenia, są automatycznie łączone ze sobą i zamieniane do formatu PDF.
 • Pliki Portable Document Format (.pdf)

3. Specyfikacja plików w Preflight:

Przy każdym ostrzeżeniu zostaje wyświetlona informacja o znalezionych problemach, a także stosowane są automatyczne poprawki. Plik PDF, który po sprawdzaniu klient musi pobrać w celu sprawdzenia, jest plikiem po procesowaniu wraz z naniesionymi poprawkami.

 • Ilość stron wszystkich plików w zleceniu, zgodna z ilością wynikającą z rodzaju zadruku oraz ilości wzorów.
 • Błąd - Niezgodna ilość stron.
  • Przykład 1 - Produkt z zadrukiem: 4/0 oraz ilość wzorów: 1
   Oczekiwana ilość stron w pliku: 1

  • Przykład 2 - Produkt z zadrukiem: 4/4 oraz ilość wzorów: 1
   • Oczekiwana ilość stron w plikach: 2
   • Oczekiwany jest 1 dwustronny plik lub 2 jednostronne pliki, które należy połączyć przez wybranie opcji nad listą plików. 

  • Przykład 3 - Produkt z zadrukiem: 4/4 oraz ilość wzorów: 3
   • Oczekiwana ilość stron w plikach: 6
   • Oczekiwany jest 1 plik z 6 stronami (wg kolejności awers1, rewers1, awers2, rewers2, awers3, rewers3, itd) lub
   • 3 pliki dwustronne (awers, rewers) lub
   • 6 plików pojedynczych opisanych i (wgranych wg kolejności awers1, rewers1, awers2, rewers2, awers3, rewers3).

  • Jeżeli liczba wgranych plików jest większa niż 1, należy je połączyć przez wybranie opcji nad listą plików. 
  • Wgranie plików w ilości stron niezgodnej z wynikającej ze zlecenia (np. jeden wspólny rewers dla wszystkich wzorów) spowoduje Błąd oraz odrzucenie pliku. 

 • Rozdzielczość: 300 dpi.
 • Ostrzeżenie - rozdzielczość większa niż 150dpi/cal i mniejsza niż 300 dpi/cal.
 • Błąd - rozdzielczość mniejsza niż 150dpi/cal.
 • Całkowite rozbarwienie powinno być większe niż 12%.
 • Ostrzeżenie - całkowite nasycenie barw < 12%.
 • Przestrzeń barw: CMYK
 • Ostrzeżenie - przestrzeń barw inna niż CMYK (np. RGB, registration color, Gray) lub kolory spotowe (np. Pantone, White, itp).
 • Poprawka - automatycza zamiana na przestrzeń CMYK w zgodności ISO Coated v2 ECI lub pominięcie w zależności od procesu technologicznego.
 • Plik bez zadanego profilu kolorystycznego.
 • Ostrzeżenie - zadany w pliku profil kolorystyczny.
 • Poprawka - nadany zostaje profil docelowy używany przez drukarnie.
 • Plik bez zadanego nadruku elementów (overprint).
 • Ostrzeżenie - znaleziono elementy z atrybutem overprint.
 • Poprawka - jeżeli w pliku zastosowano elementy z overprint, zostaną usunięte
 • Plik bez czcionek (czcionki zamienione na krzywe)
 • Ostrzeżenie - plik zawiera czcionki. 
 • Poprawka - wszystkie czcionki, które zostały osadzone w projekcie zostaną automatycznie zamienione na krzywe.
 • Minimalna grubość linii: 0,11 pkt.
 • Ostrzeżenie - linie o grubości mniejszej niż 0,11 pkt.
 • Poprawka - znalezione obiekty zostaną automatycznie poprawione do wymaganej grubości.
 • Spłaszczone formularze.
 • Ostrzeżenie - Dokument zawiera aktywne pola formularzy
 • Poprawka - Wszystkie pola formularzy oraz zawartość zostają spłaszczone z plikiem.
 • Ilość klisz w separacji powinna być zgodna z wybranym zadrukiem produktu.
 • Ostrzeżenie - Strony nieparzyste zawierają dodatkowe kolory niż CMYK dla zadruku 4/1.
 • Błąd - Strony nieparzyste zawierają kolory inne niż czarny dla zadruku 4/1, 1/1 lub 1,0.
 • Błąd - Strony parzyste zawierają kolory inne niż czarny dla zadruku 4/1, 1/1 lub 1,0.

Nie ponosimy odpowiedzialności za nasycenie barw po konwersji do przestrzeni barwnej CMYK.

 • Rozmiar pliku 1:1.
 • Ostrzeżenie - Ostrzeżenie dla wymiarów (jeżeli rozmiar pliku przekracza dopuszczalny margines dla wartości, tj < 1 mm).
 • Błąd - niezgodność wymiarów.
 • Projekt bez skalowania
 • Ostrzeżenie - Projekt używa skalowania.
 • Poprawka - skalowanie zostanie usunięte.
 • Projekt wyśrodkowany na arkuszu, bez kostek kolorystycznych i paserów.
 • Ostrzeżenie - Projekt nie jest wyśrodkowany. Należy usunąć znaczniki drukarskie i inne elementy, które są poza polem spadu
 • Projekt z minimum 2mm spadu z każdej strony.
 • Ostrzeżenie - Spady zbyt małe lub ich brak.
 • Teksty i grafiki oddalone o minimum 2mm od linii cięcia.
 • Dla ulotek składanych, teksty i grafiki oddalone od linii bigu/falcu o minimum 2mm.
 • Dla katalogów klejonych, teksty i grafiki oddalone od miejsca klejenia o minimum 15mm oraz 3mm od krawędzi cięcia.
 • Dla katalogów szytych, teksty i grafiki oddalone od środka o minimum 10mm i 3mm od linii cięcia.
 • Ostrzeżenie- Teksty i/lub grafiki zbyt blisko linii cięcia.
 • Jednakowa orientacja stron (arkusze obracane są lewo-prawo).
 • Błąd - Wszystkie strony powinny mieć jednakową orientację

4. Automtyczne poprawki (nie wymienione wyżej):

 • Kompresja wszystkich obrazów metodą ZIP.
 • Obrócenie stron zgodnie z wymiarami produktu.
 • Usunięcie znacznika PDF/A - jeżeli istnieje.
 • Usunięcie wszystkich znaczników drukarskich.
 • Rekompresja JPEG2000
 • Redukcja głębi z 16 bit do 8 bit dla obrazów.
 • Usunięcie informacji o rastrach
 • Usunięcie osadzonych PostScriptów, UCR, BG oraz renderowania
 • Usunięcie skryptów oraz osadzonych plików
 • Naprawa kodowania czcionek oraz zamiana wszystkich tekstów na krzywe
 • Korekta wszystkich pól geometrii w pliku wyjściowym.
 • Ustawienie odcinania dla białych elementów.

 

Preflight służy do wstępnej analizy plików. Obecnie nasz dział DTP na bieżąco monitoruje pracę Preflightu oraz pliki, które zostały automatycznie zaakceptowane.